Krbové topení nejen na chalupě

1

purchase at a low figure pills online – http://sevyana-dewi.mhs.narotama.ac.id/2016/11/30/purchase-at-a-low-figure-pills-online/ Základem konstrukce krbového tělesa musí být kvalitní krbová vložka. Tato může být plechová nebo litinová, přičemž za kvalitnější se považuje litinová.

Krbová vložka by měla obsahovat uzavíratelná čelní dvířka z žáruvzdorného skla. Sklo je důležitá součást, neboť při hoření ohně propouští tepelné záření přímo do místnosti, kde je krb umístěn, a tato nemusí být vytápěná dalším zdrojem. Vložka bude samozřejmě obsahovat kouřovod o průměru cca 200mm a několik speciálních průduchů vyfukujících horký vzduch o průměru cca 100mm.

Horký vzduch se rozvádí hliníkovým flexibilním potrubím do jednotlivých místností, které potřebujeme vytápět. Výdechy v jednotlivých místnostech budou kryty mřížkou.

Odborníky nedoporučovanou, ale přesto využívanou možností je odvedení přebytečného tepla do teplovodní otopné soustavy, případně do zásobníku TUV. Zde se dostáváme do kritického bodu, kterému je nutné věnovat speciální péči. Nebezpečí tohoto způsobu tkví v tom, že při vysokém rozpálení ohniště, které je v podstatě neregulovatelné, dojde ke značnému ohřátí napojené otopné soustavy a takzvanému uvaření. Otopná soustava po takovém přehřátí může být nenávratně poškozena včetně všech jejích součástí.

Východisko z tohoto problému spočívá v několika zásadách, které je nutné dodržet.image_756_Topsys6a

  • otopná soustava musí mít expanzní zařízení, které v případě nutností odvede přebytečný tlak mimo soustavu
  • otopná soustava musí mít oběhové čerpadlo
  • je určitě lepší, pokud budou otopná tělesa předimenzovaná (větší)

Nakonec si řekneme, jak fyzicky převést teplo z krbu do otopné soustavy. Na kouřovod vedoucí z krbové vložky osadíme tepelný výměník. Zjednodušeně řečeno to je potrubí, které ovine kouřovod, aby bylo dosaženo co největší výměnné plochy. Toto potrubí je prostřednictvím oběhového čerpadla napojeno na potrubí teplovodní otopné soustavy. Znovu je třeba podtrhnout význam expanzního zařízení. Nemalý význam má také komínová klapka umístěná nad výměníkem. Jejím úkolem je uzavřít odtah horkého vzduchu, které se tak bude držet v prostoru výměníku a předávat teplo do otopné soustavy.

Jako palivo se nejlépe využijí dřevěná polena. Na zátop je potřeba mít polena proschlá minimálně dva roky. Pro ty, kteří mají přístup k lacinému dřevnímu palivu, bude tato alternativa vytápění výhodná.

Před tím, než začnete s výstavbou krbového vytápění, se určitě poraďte s odborníkem. Fakt, že tyto úpravy mnohde fungují bez problémů neznamená, že jsou aplikovatelné ve vašem případě! add in cart at a low price generic pills without a doctor – http://www.macallisteroutdoors.com/add-in-cart-at-a-low-price-generic-pills-without-a-doctor/

Sdílet.

1 komentář

Zanechat komentář